یه دختر تنها یه آسمون تردید به هر کسی دل بست ازش خیانت دید

سلام عزیزم .خوش آمدید

اینجا هوا بارانیست .

پتویم را تا چانه بالا میدهم

و در بستر گرم خویش فرو میروم .

باران ؟

چرا میباری ای آسمان ؟

و چه راحت میباری !

میخواهم گریه کنم .

میخواهم اشک بریزم ولی نمیتوانم .

میخواهم از این لحظات گله کنم ولی به چه کسی ؟

اینجا هیچ کس نیست .

اینجا فقط من هستم و ....

راستی پس تنهایی کجاست؟

مبادا تنها بماند !

شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ 1:19 |- homa -|

ϰ-†нêmê§